Estudis d’implantació terminològica: una aproximació en l’àmbit dels esports

El TERMCAT presenta un estudi que analitza per primera vegada l’ús real de
la terminologia en català

Estudis d’implantació terminològica: una aproximació en l’àmbit dels esports recull tres estudis sobre la implantació en l’ús real de termes propis de l’esgrima, l’escalada esportiva i l’hoquei sobre herba, i ha estat elaborat per investigadors de la Universitat de Barcelona i el TERMCAT.

L’obra, publicada dins de la col•lecció En Primer Terme i coeditada pel TERMCAT i EUMO Editorial, pretén oferir al conjunt de la societat catalana els documents que, al costat dels diccionaris especialitzats, elabora o promou el Centre en l’exercici de la seva activitat terminològica. La sèrie Papers, que s’inicia amb aquest títol, recull les obres impulsades des del TERMCAT per afavorir l’estudi, l’aprofundiment i l’obertura de noves perspectives en la recerca terminològica, mentre l’altra sèrie de la col•lecció, Criteris i Mètodes, acull els títols en què es descriuen aspectes metodològics o relacionats amb els criteris de fons de l’activitat terminològica.

Els especialistes, investigadors i estudiants de terminologia i de sociolingüística trobaran en aquestes pàgines un primer intent de sistematització metodològica d’aquesta mena d’estudis.

Més informació a www.termcat.cat

TERMCAT presenta un estudio que analiza por primera vez el uso real de la terminología en catalán

Estudis d’implantació terminològica: una aproximació en l’àmbit dels esports (“Estudios de implantación terminológica: una aproximación al ámbito de los deportes”) recoge tres estudios sobre la implantación en el uso real de los términos propios de la esgrima, la escalada deportiva y el hockey sobre hierba, y ha sido elaborado por investigadores de la Universidad de Barcelona y TERMCAT.

La obra, publicada dentro de la colección En Primer Terme y coeditada por TERMCAT y EUMO Editorial, pretende ofrecer al conjunto de la sociedad catalana los documentos que, junto con los diccionarios especializados, elabora o promueve el Centro en el ejercicio de su actividad terminológica. La serie Papers, que se inicia con este título, recoge las obras impulsadas des de TERMCAT para favorecer el estudio, inmersión y apertura de nuevas perspectivas en la investigación terminológica, mientras la otra serie de la colección, Criteris i Mètodes, acoge los títulos en que se describen aspectos metodológicos o relacionados con los criterios de fondo de la actividad terminológica.

Los especialistas, investigadores y estudiantes de terminología y de sociolingüística encontraran en estas páginas un primer intento de sistematización metodológica de este tipo de estudios.

Más información en www.termcat.cat

Comments are closed.